Blaník dnes

20.jpg

 

7. středisko Blaník - je registrováno na Praze 4, kde působí i asi polovina našich oddílů. Se svými 16 oddíly a cca 800 členy jsme největším střediskem Junáka, což, jak věříme, nejlépe vypovídá o úspěšnosti naší práce s mladými lidmi. 

Těžiště našeho působení je právě v jednotlivých oddílech - tam se nachází přátelství, poznání, zábava, sport, odpočinek, ale i dřina a překonání sebe sama ... 

 


V Blaníku se snažíme podporovat co nejširší škálu aktivit a poskytovat našim oddílům prostor pro jejich svébytnost. 

Najdete u nás nejrozmanitější oddíly: chlapecký oddíl Havrani z Prahy 1, zaměřující se na specifické aktivity - zejména zahraniční akce, kluky Černé šípy a holky Modré klíče ze Smíchova, Říčanský oddíl, Protěže a Kormorány z Kunratic, Scarabeus, jehož členové se scházejí ve věži slavného Plećnikova kostela Srdce Páně na Vinohradech, stejně jako se před 80 lety scházeli naši předchůdci skauti ze Sedmičky; ale patří k nám i třeba oddíl Keya z Krče, v němž najdeme na sedmdesát kluků a holek všech věkových kategorií, kteří se o sebe umějí postarat (a ještě si to užít) na třítýdenním táboře pod hvězdami a indiánskými tee-pee - tábor si přitom postaví bez jediného hřebíku! 


camp2.jpg

Ačkoliv jsou naše oddíly - pokud jde o velikost, působiště i styl práce - velmi různorodé, každý je kruhem lidí, založeným na spolupráci, toleranci a obětavosti; všechny spojuje skautská myšlenka a pedagogická vize skautingu jako cesty k všestrannému a harmonickému rozvoji mladých lidí.

01.jpg
 
 
Úkolem střediska je dávat tomu všemu materiální zázemí a právně-ekonomickou střechu a být partnerem vůči obci a dalším subjektům; středisko také garantuje kvalitu činnosti jednotlivých oddílů. 

U nás v Blaníku se však role střediska neomezuje na zajišťování organizačního zázemí oddílům - naopak, na úrovni střediska připravujeme i celou řadu aktivit zejména určených roverům a rangers (15+ let). Cílem je dát smysluplný program této skupině našich členů - nejnáročnějších a s největším potenciálem - i ve věku, kdy jejich vrstevníci většinou se skautováním končí.13.jpgMezi tyto akce patří každoroční podzimní Výsadek - terénní zážitková a teambuildingová akce plná nečekaných překvapení, náročných úkolů i velkého dobrodružství. 

Na jaře pořádáme - letos již poosmé - čekatelský kurz Řemřich. Cílem této osmidenní vzdělávací akce je rozvinout v začínajících vedoucích základní kompetence, které jsou pro vedoucího dětského oddílu klíčové, jak z hlediska praxe tak i z hlediska požadavků Junáka a i jako předpoklad akreditace Ministerstva školství. Jako jediné středisko v republice jsme schopni realizovat přednášení i zkoušení týmem instruktorů ze svých řad a jsme rádi, že možnost absolvovat kurz můžeme nabízet nejen našim členům, ale i zájemcům z jiných středisek.

V letošním roce proběhl už i druhý kurz pro skauty a skautky ve věku 12 - 14 let Kompas. Tady se naši budoucí vedoucí poprvé setkávají s tím, jak připravit pro ostatní hru a jak na přípravě programu spolupracovat.

Pořádáme však i celou řadu dalších akcí - pro členy střediska, jako je např. sportovní den Blanické hry či filmové noci, i pro veřejnost jako třeba s hudebním festivalem Habrovka spojený Dětský den.


04.jpgV posledních letech jsme se účastnili i různých projektů pomoci - uspořádali jsme několik akcí pro nevidomé děti, čistili jsme řeku Sázavu, pomáhali jsme organizačně zajistit projekt Člověka v tísni "Postavme školu v Africe", ve spolupráci se WAGGGS (světovou organizací skautek) a Hand for Help jsme se podíleli na dopravě humanitární pomoci pro Pakistán, nebo třeba holky z oddílu Dobromysl prostřednictvím "Adopce na dálku" podporují desetiletou dívku Latashree z Indie. 

Věříme, že i tak uskutečňujeme skautskou myšlenku služby a naplňujeme náš skautský slib ... 

Junák - český skaut, 7. středisko Blaník Praha, z. s.
Gončarenkova 628/15, 147 00 Praha 4

office@blanik.info

IČO: 604 469 27, číslo jednotky: 114.07
Další kontakty: organizace, adresář členů

Filip Černý - vedoucí střediska 
tel: +420 737 365 292

Powered by nPress ~ administrace
Něco je špatně, něco nefunguje? Napište naší IT Crowd! admin@blanik.info (Vrá, Pif, Vojta)