Kontakt

Junácké středisko je základní organizační jednotkou spolku Junák - český skaut. Středisko jako pobočný spolek je nositelem právní subjektivity. Posláním střediska je organizačně a hospodářsky zastřešovat skautské oddíly a garantovat po všech stránkách kvalitu jejich činnosti.

Činnost střediska řídí středisková rada, v jejímž čele stojí vedoucí střediska. Vedoucí střediska je statutárním orgánem střediska a jedná jménem střediska navenek. Kontrolním orgánem střediska je revizní komise.

Úplný název střediska:
Junák - český skaut, 7. středisko Blaník Praha, z. s. 

  • Středisko je pobočným spolkem s právní subjektivitou
  • Zapsán v rejstříku spolků u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou L 38630
  • Středisko je účetní jednotkou - středisko není plátcem DPH.

IČ: 604 469 27
[výpis z rejstříku spolků]
Č. Ev. jednotky: 114.07
[Registr organizačních jednotek Junáka]

Sídlo střediska:
Praha 4, Gončarenkova 628/15, PSČ: 147 00

Číslo účtu: 2300303897/2010
účet je vedený u Fio banky, a.s.
[IBAN: CZ31 2010 0000 0023 0030 3897]

Vedoucí střediska:
Mgr. Bc. Anna Rambousková
[statutární orgán]
tel: +420 724 513 352
e-mail: blanik[at]blanik.info
Zástupce vedoucího střediska:
Ing. arch. Filip Foglar
[administrativa a hospodaření]
tel: +420 774 900 809
e-mail: office[at]blanik.info

Správci areálu KLUBOVNY-KRČ (klubovny, výstroj, apod.)
[kontakt najdete na stránce Kluboven-Krč]

Další kontakty naleznete ve struktuře vedení střediska:

Tym vedeni strediska od 2018-10-06.jpg

Junák - český skaut, 7. středisko Blaník Praha, z. s.
Gončarenkova 628/15, 147 00 Praha 4

IČO: 604 469 27
Číslo jednotky: 114.07
Další kontakty: organizace, adresář členů

Anna Rambousková - vedoucí střediska
blanik@blanik.info
tel: +420 724 513 352

Filip Foglar - zástupce vedoucího 
office@blanik.info
tel: +420 774 900 809

Powered by nPress ~ administrace
Něco je špatně, něco nefunguje? Napište naší IT Crowd! admin@blanik.info (Vrá, Pif, Vojta)