ŘemŘich - čekatelský kurz [2018]

Čekatelská práce

Účel
 1. Prokážu schopnost kvalitně se písemně projevit (umím poposat problém, zvolit a zdůvodnit postoj, dodržet formu, kultivovaně se vyjádřit)
 2. Prohloubím si znalost, rozšířím si obzory v konkrétní oblasti
 3. Přispěju do knihovny zpracovaných témat, do knihovny, z níž mohu já či druzí čerpat, když je třeba
 4. Ujasním si a vnitřně formuluju postoj k otázce, kterou jsem si zavolil(a) jako pro mě důležitou
 5. Splním podmínku pro absolvování čekatelské zkoušky
Pravidla práce
Rozsah 4 normalizované strany textu, tj. 7000–9000 znaků včetně mezer (odchylky po dohodě s tutorem)
Zásady pro zpracování
 • Důsledně odděluju fakta a domněnky
 • Je třeba prokázat, že umím pracovat se zdroji informací (osoba, knihy, internet, CD)
 • Zdroj informace uvedu do poznámky pod čarou1)
  • Autor, název, (název periodika, číslo, ročník; www adresa) místo, vydavatel, rok vydání (u internetu datum stažení)
 • Důsledně odděluju vlastní závěry od myšlenek jiných lidí ("citace píšu do uvozovek kurzivou a uvedu jejich zdroj /poznámkou pod čarou/")
 • Používám šablonu - je ke stažení dole na této stránce
Zadání témat
 • Každý z ŘŘ-Týmu může být mým tutorem.
 • Můžu si vybrat z témat prací, která vypsal, případně se s ním domluvit na nějakém vlastním.
 • Omezení: nejvýše 3 lidi na jednoho tutora, nejvýše 3 lidé na jedno téma.
 • Zapisování u příslušného tutora - proběhlo již na 1. víkendu
Vypracování a obhájení
 • Práci průběžně konzultuju s tutorem (je moje odpovědnost mu včas dodat a uhánět ho)
 • Před odevzdáním je třeba, aby mi autorovi tutor potvrdil, že nemá vážnější výhrady
 • Odevzdám práci nejpozději do 30. 4. 2017 elektronicky svému tutorovi (ve formátu RTF, DOC, DOCX ; prosíme ne PDF/ODT ...)
 • Dále odevzdám i tištěný výtisk na 2. víkendu
 • Obhajoba bude probíhat formou krátkého představení a diskuze nad prací ve skupince 1-2 tutorů + 3-5 účastníků
 • Při psaní se vyhýbám příliš obecnému "filozofování", opakování nicneříkajích či obecně zcela známých úvah, naopak jdu k jádru, odhalím problém, zaujmu postoj, čerpám z vlastní zkušenosti. Když už slučuju informace z jiných zdrojů, tak se pečlivě snažím přidat hodnotu v podobě užitečného praktického chytrého zpracování.
Témata / tutoři
Rozpis témat - autorů - tutorů je ke stažení zde: [Čekatelské práce]
Šablona
Šablona pro písemné práce je ke stažení zde: [Šablona (DOC)]

Junák - český skaut, 7. středisko Blaník Praha, z. s.
Gončarenkova 628/15, 147 00 Praha 4

IČO: 604 469 27
Číslo jednotky: 114.07
Další kontakty: organizace, adresář členů

Anna Rambousková - vedoucí střediska
blanik@blanik.info
tel: +420 724 513 352

Filip Foglar - zástupce vedoucího 
office@blanik.info
tel: +420 774 900 809

Powered by nPress ~ administrace
Něco je špatně, něco nefunguje? Napište naší IT Crowd! admin@blanik.info (Vrá, Pif, Vojta)