ŘemŘich - čekatelský kurz [2018]

Čekatelská práce

Proč práci psát?

 1. Abych si ujasnil si a formuloval postoj k otázce, která mě zajímá a/nebo je pro mě důležitá

 2. Abych prokázal schopnost kvalitně se písemně projevit (umět popsat problém, zvolit a zdůvodnit postoj, dodržet formu, kultivovaně se vyjádřit)

 3. Abych si prohloubil znalost a rozšířil obzory v konkrétní oblasti

 4. Abych přispěl do knihovny zpracovaných témat, do knihovny, z níž mohu já či druzí čerpat, když je třeba

 5. (A v nejhorším případě aspoň proto, abych splnil podmínku pro absolvování čekatelské zkoušky…)

Formální pravidla práce

Rozsah 
4 normostrany textu, tedy přibližně 1000 slov. Změna rozsahu je možná pouze po domluvě s tutorem.

Zásady pro zpracování

 • Důsledně odděluji fakta od domněnek

 • Prokážu, že umím pracovat se zdroji informací (osoba, knihy, internet, časopisy)

 • Zdroj informace uvedu do poznámky pod čarou1)

 • Autor, název, (název periodika, číslo, ročník; www adresa) místo, vydavatel, rok vydání

 • Důsledně odděluju vlastní závěry od myšlenek jiných lidí ("citace píšu do uvozovek kurzivou a uvedu jejich zdroj /poznámkou pod čarou/")

 • Používám šablonu - je ke stažení dole na této stránce

Doporučení pro zpracování

 • Při psaní se vyhýbám příliš obecnému "filozofování", opakování nicneříkajích či obecně zcela známých úvah

 • Jdu k jádru - odhalím problém - zaujmu postoj - čerpám z vlastní zkušenosti

 • Pokud „jen“ slučuji informace z různých zdrojů, tak je má přidaná hodnota v podobě užitečného praktického chytrého zpracování


Zadání témat

 • Každý z ŘŘ-Týmu může být mým tutorem.

 • Můžu si vybrat z témat prací, která vypsal, případně se s ním domluvit na nějakém vlastním.

 • Omezení - nejvýše 3 lidé na jedno téma.

 • Zapisování proběhlo již na 1. víkendu

Vypracování a obhajoba

 • Práci průběžně konzultuju s tutorem (je moje odpovědnost mu ji včas dodat ke kontrole a připomínkování)

 • Před odevzdáním je třeba, aby mi autorovi tutor potvrdil, že nemá vážnější výhrady

 • Odevzdám práci nejpozději do 29. 4. 2017 elektronicky na mail svému tutorovi (ve formátu RTF, DOC, DOCX; prosíme ne PDF/ODT...)

 • Dále odevzdám i tištěný výtisk na 2. víkendu

 • Obhajoba bude probíhat formou krátkého představení a diskuze nad prací ve skupince 1-2 tutorů + 3-5 účastníků

Témata / tutoři
Rozpis témat - autorů - tutorů je ke stažení zde: [Vypsaná témata písemných prací]
Šablona
Šablona pro písemné práce je ke stažení zde: [Šablona (DOC)]

Junák - český skaut, 7. středisko Blaník Praha, z. s.
Gončarenkova 628/15, 147 00 Praha 4

IČO: 604 469 27
Číslo jednotky: 114.07
Další kontakty: organizace, adresář členů

Anna Rambousková - vedoucí střediska
blanik@blanik.info
tel: +420 724 513 352

Filip Foglar - zástupce vedoucího 
office@blanik.info
tel: +420 774 900 809

Powered by nPress ~ administrace
Něco je špatně, něco nefunguje? Napište naší IT Crowd! admin@blanik.info (Vrá, Pif, Vojta)