ŘemŘich - čekatelský kurz [2018]

Podmínky absolvence

V průběhu Řemřichu vás čeká spoustu zábavy, ale i práce. Vzájemně se jistě poznáme natolik, že budeme vědět, ve kterých oblastech je kdo dobrý a ve kterých má naopak mezery. Přesto na konci kurzu bude probíhat něco čemu říkáme "zkoušky". Tato stránka vám má přiblížit, co vás na konci kurzu čeká, abyste nebyli překvapeni.

Myšlenkové základy skautingu

 • aktivní účast u společných témat
 • předvést přípravu dítěte na skautský (vlčácký / světluškovský) slib - možno připravit předem
Zdravověda
 • písemný test
 • praktická zkouška z první pomoci
Bezpečnost
 • písemný test - znalost obecné problematika
 • ústní zkouška - řešení modelované situace
Metodika
 • ústní zkouška - příprava družinovky - možno připravit předem: mít napsané poznámky - tak jako si chystáte program na družinovku (pro představu - bylo by dobré vědět odpovědi nejen na následující otázky: pro koho? proč - jaký smysl, cíl? co? jak? jakým způsobem? jaké prostředky? přítomnost prvků skautské metody? co dělá problém při tvorbě i samotném průběhu programu – jak se to řeší? - další otázky se vyvrbí dle situace...)
Pedagogika & Psychologie
 • písemná zkouška z témat ze skript i z programů z obou víkendů
 • ústní zkouška formou kolokvia - společného rozhovoru ve skupině po cca 8 - 10 lidech
Hospodaření
 • orientační test - odevzdání na 2. víkendu, zadaný na 1. víkendu (dobrovolně)
 • písemný test (komplexní znalosti z oboru Hospodaření na Řemřichu)
 • ústní zkouška
Organizace & právo
 • písemný test
 • ústní zkouška
Projekt akce
 • řešen během celého kurzu
 • individuální konzultace s přiděleným instruktorem
 • absolvence obhajoby - s přiděleným instruktorem
Písemná práce
 • individuální konzultace s tutorem vybraného tématu
 • absolvence obhajoby - skupina po 3-5 účastnících + 1-2 instruktoři

Junák - český skaut, 7. středisko Blaník Praha, z. s.
Gončarenkova 628/15, 147 00 Praha 4

IČO: 604 469 27
Číslo jednotky: 114.07
Další kontakty: organizace, adresář členů

Anna Rambousková - vedoucí střediska
blanik@blanik.info
tel: +420 724 513 352

Filip Foglar - zástupce vedoucího 
office@blanik.info
tel: +420 774 900 809

Powered by nPress ~ administrace
Něco je špatně, něco nefunguje? Napište naší IT Crowd! admin@blanik.info (Vrá, Pif, Vojta)