Kdo jsme

20.jpg

 

7. skautské středisko Blaník je základní organizační jednotkou Junáka.

 

Junák - český skaut, z. s. je dobrovolným a nepolitickým spolkem ve smyslu zákona 83/2012 Sb. - Občanský zákoník; sdružuje mladé lidi bez rozdílu národnosti, pohlaví, vyznání, politického přesvědčení nebo jiných rozdílů.

 

23.jpgSe svými více jak 50 tisíci členy je Junák největší organizací dětí a mládeže v České republice, je součástí světového skautského hnutí založeného lordem Baden-Powellem a je zakládajícím členem světových organizací skautů WOSM, WAGGGS a ISGF.

 

Středisko Blaník je pobočným spolkem Junáka s právní subjektivitou, tedy v právních vztazích vystupuje vlastním jménem - plný název střediska je

Junák - český skaut, , 7. středisko Blaník Praha, z. s.

Junák - český skaut, 7. středisko Blaník Praha, z. s.
Gončarenkova 628/15, 147 00 Praha 4

office@blanik.info

IČO: 604 469 27, číslo jednotky: 114.07
Další kontakty: organizace, adresář členů

Filip Černý - vedoucí střediska 
tel: +420 737 365 292

Powered by nPress ~ administrace
Něco je špatně, něco nefunguje? Napište naší IT Crowd! admin@blanik.info (Vrá, Pif, Vojta)