Kontakt

Junácké středisko je základní organizační jednotkou spolku Junák - český skaut. Středisko jako pobočný spolek je nositelem právní subjektivity. Posláním střediska je organizačně a hospodářsky zastřešovat skautské oddíly a garantovat po všech stránkách kvalitu jejich činnosti.

Činnost střediska řídí středisková rada, v jejímž čele stojí vedoucí střediska. Vedoucí střediska je statutárním orgánem střediska a jedná jménem střediska navenek. Kontrolním orgánem střediska je revizní komise.

Úplný název střediska:
Junák - český skaut, 7. středisko Blaník Praha, z. s. 

  • Středisko je pobočným spolkem s právní subjektivitou
  • Zapsán v rejstříku spolků u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou L 38630
  • Středisko je účetní jednotkou - středisko není plátcem DPH.

IČ: 604 469 27
[výpis z rejstříku spolků]
Č. Ev. jednotky: 114.07
[Registr organizačních jednotek Junáka]

Sídlo střediska:
Praha 4, Gončarenkova 628/15, PSČ: 147 00

Číslo účtu: 2300303897/2010
účet je vedený u Fio banky, a.s.
[IBAN: CZ31 2010 0000 0023 0030 3897]

Vedoucí střediska:
Filip Černý
tel: +420 737 365 292
e-mail: office[at]blanik.info
Správci areálu KLUBOVNY-KRČ (klubovny, výstroj, apod.)
[kontakt najdete na stránce Kluboven-Krč]

Junák - český skaut, 7. středisko Blaník Praha, z. s.
Gončarenkova 628/15, 147 00 Praha 4

office@blanik.info

IČO: 604 469 27, číslo jednotky: 114.07
Další kontakty: organizace, adresář členů

Filip Černý - vedoucí střediska 
tel: +420 737 365 292

Powered by nPress ~ administrace
Něco je špatně, něco nefunguje? Napište naší IT Crowd! admin@blanik.info (Vrá, Pif, Vojta)