Poslání

10.jpg

 

 

Posláním Junáka je podporovat všestranný rozvoj osobnosti mladých lidí - i když skautské hnutí bylo založeno před víc než stoletím, drží činnost v oddílech krok s dobou. Základní metoda a zejména hodnoty, k nimž skauting mladé lidi vede, jako nadčasové trvají.

 

 

04.jpg

Skauting usiluje - prostřednictvím hry a celé řady dalších aktivit podnikaných v rámci malé skupiny vrstevníků - tedy ve skautském o

 

ddíle - vychovávat soběstačné, odpovědné, schopné členy společnosti, kteří budou ve svém životě naplňovat základní principy skautingu:

 

  • Povinnost k sobě - tedy odpovědnost za svůj život a svůj osobní rozvoj
  • Služba ostatním - připravenost být po všech stránkách platným a odpovědným členem společnosti v duchu ideálů občanské společnosti
  • Duchovní rozvoj - chápaný jako poslání hledat v životě hodnoty vyšší než materiální - pravdu, lásku, krásu

Junák - český skaut, 7. středisko Blaník Praha, z. s.
Gončarenkova 628/15, 147 00 Praha 4

office@blanik.info

IČO: 604 469 27, číslo jednotky: 114.07
Další kontakty: organizace, adresář členů

Filip Černý - vedoucí střediska 
tel: +420 737 365 292

Powered by nPress ~ administrace
Něco je špatně, něco nefunguje? Napište naší IT Crowd! admin@blanik.info (Vrá, Pif, Vojta)