ŘemŘich - čekatelský kurz [2020]

Aktuálně

Přihlašování na Řemřich 2021 je spuštěno

Letošní kurz proběhne částečně v online formě a následně, když to bude možné, budou dva prezenční víkendy. Pokud víkendy nebudou moci proběhnout, bude celý kurz plnohodnotně online. 

Přihlašování zde!

Proběhne v termínech:   Online přednášky: 6. - 7. 2. 2021 
1. víkend 26. 3. - 28. 3. 2021
                                    2. víkend 30. 4. - 2. 5. 2021

Upozorňujeme, že účast na celém kurzu je pro získání čekatelské kvalifikace povinná. Absence je možná maximálně na 24 hodin z vážných důvodů po konzultaci s týmem.


Junák - český skaut, 7. středisko Blaník Praha, z. s.
Gončarenkova 628/15, 147 00 Praha 4

office@blanik.info

IČO: 604 469 27, číslo jednotky: 114.07
Další kontakty: organizace, adresář členů

Filip Foglar - vedoucí střediska 
tel: +420 774 900 809

Filip Černý - zástupce vedoucího 
tel: +420 737 365 292
Veronika Nejedlá - zástupce vedoucího 
tel: +420 723 808 247

Powered by nPress ~ administrace
Něco je špatně, něco nefunguje? Napište naší IT Crowd! admin@blanik.info (Vrá, Pif, Vojta)