ŘemŘich - čekatelský kurz [2020]

Aktuálně

Přihlašování na Řemřich 2020 je ukončeno

Z důvodu naplnění kapacity kurzu uzavíráme přihlašování na Řemřich 2020. Do poloviny prosince se všichni přihlášení dozví, zda byli přijati nebo zařazeni na seznam náhradníků.

Proběhne v termínech: 1. víkend 12.-15. 3. 2020 na statku U Kubů poblíž Přívratu
                                  2. víkend 6.-10. 5. 2020 v klášteře Svaté Dobrotivé v Zaječově

Upozorňujeme, že kurz zasahuje i do pracovních dnů, jelikož bychom během 2 neprodloužených víkendů bohužel nedokázali zajistit dostatečně obsáhlý program. Účast na celém kurzu je pro získání čekatelské kvalifikace povinná. Absence je možná maximálně na 24 hodin z vážných důvodů po konzultaci s týmem.


Junák - český skaut, 7. středisko Blaník Praha, z. s.
Gončarenkova 628/15, 147 00 Praha 4

office@blanik.info

IČO: 604 469 27, číslo jednotky: 114.07
Další kontakty: organizace, adresář členů

Filip Foglar - vedoucí střediska 
tel: +420 774 900 809

Filip Černý - zástupce vedoucího 
tel: +420 737 365 292
Veronika Nejedlá - zástupce vedoucího 
tel: +420 723 808 247

Powered by nPress ~ administrace
Něco je špatně, něco nefunguje? Napište naší IT Crowd! admin@blanik.info (Vrá, Pif, Vojta)