ŘemŘich - čekatelský kurz [2020]

Čekatelská zkouška

Co to je?

DSC04336.jpg

Čekatelská zkouška je základním stupněm činovnického vzdělávání a je vstupním bodem celého kvalifikačního systému. Všechny ostatní kvalifikační stupně předpokládají minimálně předchozí složení ČZ.

Cílem čekatelské zkoušky je prověřit zralost uchazeče a zjistit, zda je schopen svojí činností přispět ke zdárnému rozvoji dětí a v maximální míře zajistit jejich bezpečnost. Součástí zkoušky jsou základy skautské výchovné metody a metodika běžných činností družiny a oddílu, základy psychologie a pedagogiky a právní minimum.

Kromě výše uvedeného je cílem Řemřichu motivovat účastníky pro další práci s dětmi a ukázat jim, že i něco jako vzdělávání a "zkouška" mohou být zábavnou činností.

Oprávnění absolventa ČZ

DSC04140.jpg

Čekatelská zkouška poskytuje kvalifikaci ke spoluúčasti na vedení oddílu nebo k vedení jednotlivé krátkodobé akce se souhlasem a podle pokynů vůdce (při dodržení všech příslušných předpisů). ČZ není postačující kvalifikací k samostatnému vedení oddílu nebo tábora. Čekatelská zkouška ve spojení se zvláštním kurzem pro vedení klubů dospělých je postačující kvalifikací pro vedení klubu dospělých. Absolventi ČZ jsou oprávnění používat příslušné krojové označení.

Uchazeči ČZ

DSC01120.jpg
Uchazeči o složení ČZ musí splňovat následující podmínky:
  - věk nejméně 15 let
  - souhlas vedoucího střediska a vyjádření vůdce výchovné jednotky, ve které je uchazeč registrován
  - vyjádření lékaře o zdravotní způsobilosti pro práci s dětmi (ne starší než 12 měsíců, toto potvrzení se nevyžaduje u lékařů a profesionálních pedagogů)
  - čestné prohlášení o bezúhonnosti (čistý trestní rejstřík, není evidován z důvodu drogové závislosti atd.)
  - znalosti skautské stezky přiměřené věku, nejméně však v rozsahu I. stupně (potvrzuje vůdce oddílu)
DSC01341.jpg

Předseda má právo vstupní podmínky doplnit požadavkem na vypracování písemné práce na téma podle výběru uchazeče. Adepti jsou povinni se na zkoušku písemně přihlásit, součástí přihlášky je i potvrzení o splnění vstupních podmínek.

Co je potřeba ke splnění ČZ na Řemřichu?

  1. Úspěšně se přihlásit
  2. Absolvovat všechny tři víkendy kurzu
  3. Splnit dílčí úkoly zadané instruktory během víkendů
  4. Vypracovat projekt akce - reálná příprava a provedení akce s přespáním
  5. Úspěšně složit ústní či písemnou zkoušku z dílčích oborů (podle typu oboru je zkouška ústní, písemná nebo ústní a písemná)

Junák - český skaut, 7. středisko Blaník Praha, z. s.
Gončarenkova 628/15, 147 00 Praha 4

office@blanik.info

IČO: 604 469 27, číslo jednotky: 114.07
Další kontakty: organizace, adresář členů

Filip Černý - vedoucí střediska 
tel: +420 737 365 292

Powered by nPress ~ administrace
Něco je špatně, něco nefunguje? Napište naší IT Crowd! admin@blanik.info (Vrá, Pif, Vojta)