ŘemŘich - čekatelský kurz [2020]

O kurzu


rich00791.jpg

Co je Řemřich?


ŘEMŘICH je čekatelský kurz, tedy vzdělávací akce, pořádaná týmem vedoucích ze 7. střediska Blaník, jejímž cílem je rozvinout v začínajících vedoucích (16+ let) základní kompetence, které jsou pro vedení dětského oddílu klíčové - z hlediska požadavků Junáka, MŠMT, ale hlavně z hlediska praxe. Cena kurzu je 2000 korun a je v ní zahrnuto ubytování, jídlo, doprava a veškerý materiál. DSC04495.jpg

Kurz je pořádaný od roku 2006 a cílí primárně na zájemce z Blaníku. Minimálně 1/3 všech účastníků je však vždy neblanická. Pravidlem také je, že bereme maximálně 4 členy z 1 oddílů najednou. Na kurzu se dozvíte mnoho, formou přednášek a jiných programů, z oborů: zdravověda, hospodaření, myšlenkové základy skautingu, metodika, pedagogika a psychologie, bezpečnost a práva.
DSC01071.jpg

Kurz nabízí nejen získání odborné čekatelské kvalifikace, ale i prostor pro osobní rozvoj a seberealizaci, nehldě na navazování nových přátelství, vzájemnou inspiraci a případnou spolupráci.


Junák - český skaut, 7. středisko Blaník Praha, z. s.
Gončarenkova 628/15, 147 00 Praha 4

office@blanik.info

IČO: 604 469 27, číslo jednotky: 114.07
Další kontakty: organizace, adresář členů

Filip Černý - vedoucí střediska 
tel: +420 737 365 292

Powered by nPress ~ administrace
Něco je špatně, něco nefunguje? Napište naší IT Crowd! admin@blanik.info (Vrá, Pif, Vojta)