ŘemŘich - čekatelský kurz [2020]

Projekt akce

V rámci čekatelské zkoušky má čekatel povinnost za podpory svého vedoucího oddílu naplánovat, připravit a zrealizovat akci s přespáním. 

U nás na čekatelském kurzu Řemřich se s tímto úkolem setkáš pod názvem „PROJEKT AKCE“.
Na tomto projektu budeš pracovat během víkendů i mimo ně.

Průběh, aneb jak úspěšně zvládnout projekt akce:

 1. Pokud vás z oddílu jede na Řemřich více, domluvíte se, zda je možné, abyste akci chystali společně. My to považujeme za lepší, ale záleží na vašich možnostech a oddílových plánech. (Na jednom projektu se mohou podílet maximálně 3 účastníci.)

 2. Nahlásíš, zda projekt děláš sám nebo s někým dalším, kdo jede letos na Řemřich a získáš přístup do online dokumentu, ve kterém budeš/budete akci plánovat a konzultovat s někým z týmu Řemřichu.

 3. Před prvním víkendem budeš mít základní představu o svém projektu akce. (Kdy a kde akce proběhne, kolik bude
  asi stát. Program budeš promýšlet na prvním víkendu Řemřichu v rámci některých programů, a potom dál doma
  na základě toho, co se na Řemřichu naučíš. Vše budeš včas zapisovat do online dokumentu, kde s tebou bude pomocí poznámek komunikovat Tvůj tutor (více tutorů).

 4. Svou akci zorganizuješ a proběhne, (za podpory svého oddílového vedení a svého konzultanta z Řemřichu, který
  s tebou bude dále Tvůj projekt konzultovat), v období mezi dvěma víkendy
   - zařiď
  si v oddíle pro svou akci prostor!

 5. Bezprostředně po akci do dokumentu zaznamenáš zpětnou vazbu.

 6. Na druhém víkendu proběhne zpětná vazba k Tvému projektu s týmem Řemřichu.

Co je akce s přespáním?

Akce s přespáním je jednodenní nebo vícedenní akce s přespáním přes noc. Připravená může být jen pro družinu, ale také pro celý oddíl. Může se jednat i o celistvou část vícedenní výpravy (například plán na pátek až sobotu).


Akce může být i jednodenní, ale za akci s přespáním v tomto smyslu nepovažujeme odpolední schůzku
s několika hrami a následné spaní v klubovně, protože příprava takové akce neposkytuje dost prostoru realizovat vše,
co v rámci projektu má čekatel


Co když je více čekatelů z jednoho oddílu?

Více čekatelů z jednoho oddílu může společně plánovat jednu akci (ideálně celovíkendovou výpravu, aby měl každý dostatek prostoru si vše vyzkoušet). Je potřeba, aby se všichni čekatelé plánování, realizace i zhodnocení akce opravdu reálně účastnili a práci měli rozumně rozdělenou.

Junák - český skaut, 7. středisko Blaník Praha, z. s.
Gončarenkova 628/15, 147 00 Praha 4

office@blanik.info

IČO: 604 469 27, číslo jednotky: 114.07
Další kontakty: organizace, adresář členů

Filip Černý - vedoucí střediska 
tel: +420 737 365 292

Powered by nPress ~ administrace
Něco je špatně, něco nefunguje? Napište naší IT Crowd! admin@blanik.info (Vrá, Pif, Vojta)